SLUŽBY
 
Naša dpoločnosť sa špecializuje na jazykové kurzy a preklady. Bližšie informácie sú uvedené nižšie
 

Jazykové kurzy:

Poskytujeme kurzy v týchto jazykoch :
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, španielsky jazyk, ruský jazyk, arabský jazyk.

Naše jazykové kurzy :
sú zamerané hlavne na výučbu v malých skupinách ( max. 5 osôb), ale hlavne sa zameriavame na individuálnu výučbu cudzieho jazyka: klient - lektor. Naše kurzy sú ideálne pre tých, ktorí sú zaneprázdnení a hlavne časovo obmedzení a môžu dochádzať na kurz len po práci podvečer, večer alebo ráno. Sú to kurzy veľmi časovo flexibilné.  Výučba je prispôsobené potrebám klienta po obsahovej stránke a náročnosti zvládnutia kurzu. Vieme urobiť rýchlu identifikáciu vašich jazykových potrieb. Lektor je plne k dispozícii a učebný plán sa pripraví na mieru klientovi. Naši lektori majú dobré skúsenosti s výučbou cudzích jazykov, využívajú najmodernejšie metódy, aby ste s ľahkosťou a radosťou zvládli jazyk. 
V rámci kurzu je zabezpečená literatúra a celkový servis okrem toho, klient má nárok aj na pitný režim –zdarma- minerálka, káva alebo čaj.

Typy jazykových kurzov :
- pre začiatočníkov
- mierne pokročilých
- tí, ktorí mali jazyk dávno v minulosti a chcú si oprášiť svoje vedomosti
- večne začínajúcich a nikdy nepostupujúcich – vieme ako nato - dostaneme vás ďalej
- pokročilých, ktorí sa chcú naučiť viac, ako im dala stredná škola
- chcete sa zdokonaliť v komunikácii, máme pre vás  rodených hovorcov  ( anglicky, nemecky, taliansky).
- nemčinu pre opatrovateľky- špeciálne zameraný kurz nemčiny na prácu v nemecky   hovoriacich rodinách so zameraním na  poskytovanie opatrovateľskej služby
-  rýchlokurz jazyka  pred vycestovaním  do zahraničia na služobnú cestu resp. za prácou
- firemné kurzy – prispôsobujú sa potrebám firiem :  od začiatočníkov   cez zdokonaľovacie kurzy v jazykovej komunikácii pre personál a management, až po špeciálne jazykové tréningy   so zameraním na  problematiku firmy v oblasti obchodu, korešpondencii, obchodné rokovania, prezentácie a pod.

Pripravíme vás na písomnú alebo ústnu maturitnú skúšku z jazyka : angličtina(B1,B2),nemčina (B1, B2)

Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu z potrebného jazyka, filozofie, histórie, matematiky, estetiky, etiky

Ďalej poskytujeme: kurzy  PC : Word, Excel, Power point, práca s internetom, kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva 

Doučovanie:
predmety ZŠ, SŠ – príprava na monitoring : slovenský jazyk , matematika
Na objednávku podľa potreby vieme zabezpečiť aj doučovanie u vás doma, ak je vaše dieťa po chorobe a potrebuje dobehnúť zameškané učivo.

Trvanie kurzov: Kurzy prebiehajú v 1x až 2x do týždňa. Vyučovacie hodiny sú : 1x 60 min. alebo 2x 45 minút.

Cena kurzov: viď. cenník. Cenu vieme stanoviť aj dohodou.

Naše obchodné podmienky: viď. obchodné podmienky.

 

Preklady:

Prekladáme z/do 15 cudzích jazykov. Staviame na kvalite a odbornosti našich prekladateľov, ktorí majú bohaté a dlhoročné pracovné skúsenosti v tejto oblasti a sú fundovanými prekladateľmi a tlmočníkmi v rôznych oblastiach .

jednoduché a odborné texty, manuály, letáky, príručky, zmluvy, webové stránky, technické listy k automobilom, osvedčenia, atď.

Preklady aj s úradným overením: súdne overené preklady : Pre štúdium, resp. pre prácu v zahraničí. potrebujete preložiť dokumenty, doklady, sobášny list, diplomy, vysvedčenia, registre trestov, rodné listy, dokumenty ako sú pracovné zmluvy, potvrdenia pre poisťovňu a ďalšie. Všetky tieto dokumenty vyžadujú overenie súdnym prekladateľom a často i notárom, ktoré zabezpečíme. Tieto služby vykonávame i v expresných termínoch.

Rôzne jazykové kombinácie prekladu: možnosť prekladať i do viacerých jazykov naraz

Korektúry hotových prekladov: Táto služba poskytuje naším klientom urobiť korektúry preložených textov, ktoré sú určené pre tlač - brožúry, návody ,propagačné materiály, letáky, web. stránky.

Expresné preklady: Vyhotovenie do 24 hodín, podľa počtu strán (max. do 10 str. predloženého textu.)

Grafická úprava dokumentov:

Vyhotovíme vám aj preklady textu so zachovaním celkovej grafickej schémy podľa predlohy.

Široké možnosti zadania dokumentov:

Texty na preklad môžete zadať osobne do kancelárie, poštou, e-mailom, faxom.

Tlač dokumentov:

Preložené dokumenty vám odovzdáme v tlačenej podobe, resp. v elektronickej forme- na diskete, CD- rom, e-mailom, faxom. Upozornenie: dokumenty, preložené s úradným overením sa musia prevziať osobne alebo vám ich doručíme poštou doporučene -NA DOBIERKU,ak nedôjde k platbe vopred.